congCU

 

TẦM NHÌN

 

“Xây dựng MC-Multimedia trở thành Công ty dịch vụ Công nghệ Truyền thông, Điện ảnh và phát triển phần mềm Online đẳng cấp của người Việt Nam tại CHLB Đức.”

 

ĐỊNH HƯỚNG

 

MC-Multimedia luôn ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội vì vậy MC-Multimedia đã xác định sứ mệnh của mình trong thời đại hiện nay chính là

 

“Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Truyền thông, Điện Ảnh và Công Nghệ Internet cho khách hàng Việt Nam tại CHLB Đức vì sự phồn vinh của khách hàng, của MC-Multimedia và của Cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức”

 

MC-Multimedia mong muốn trở thành một tổ chức văn mình hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là niềm tự hào của tri thức Cộng đồng Việt Nam tại CHLB Đức trong công cuộc hội nhập toàn cầu hóa, là môi trường cho nhân tài phát triển, xứng đáng là một trong những Công ty truyền thông có uy tin cao của người Việt Nam tại CHLB Đức.